CONCORDIA PAX, založená v roce 1991, je křesťanskou humanitární organizací. Cílem její činnosti je – jak je zřejmé i z jejího názvu (SVORNOST a POKOJ) – šířit porozumění a usilovat o vytváření důvěry mezi lidmi, poskytovat humanitární služby a k tomu získávat prostředky vlastní kulturní, osvětovou, vydavatelskou a jinou činností a formou darů. Na plnění tohoto poslání se podílí svou prací a finanční podporou především členové, přičemž kooperujeme i s dalšími organizacemi a externími spolupracovníky.

V humanitární činnosti spočívá v současné době těžiště ve službách seniorům a zdravotně postiženým občanům, zejména při zabezpečování jejich ozdravných a rekreačních pobytů v České republice i v zahraničí, včetně vánočních pobytů pro osamělé osoby. Sem patří i součinnost s obecně prospěšnou společností Memento Lidice, zvláště v jí provozovaném domě Oáza. Průběžně poskytujeme též informační, poradenské a zprostředkovatelské služby.

Vydavatelská činnost je orientována především na křesťanskou, sociální a zdravotnickou tématiku, což se týká i organizování odborných seminářů a další kulturní a osvětové činnosti.

CONCORDIA PAX průběžně přijímá mezi své členy zájemce, kteří se chtějí na jejích aktivitách podílet – ať již dobrovolnou činností nebo finanční podporou.