CONCORDIA PAX vznikla jako občanské sdružení v roce 1991. Jejím sídlem byly původně Lidice, později Praha a v závěru činnosti Lysá nad Labem.

Sdružení bylo založeno se základním posláním zabezpečovat ty činnosti organizací skupiny Concordia, jež by nebylo účelné provozovat multiplicitně, a ostatní činnosti podporovat a koordinovat.

Po ukončení činnosti družstva CONCORDIA PRAHA převzala CONCORDIA PAX podstatnou část členů tohoto družstva a některé jeho aktivity.

CONCORDIA PAX byla hlavním iniciátorem vzniku obecně prospěšné společnosti MEMENTO LIDICE a jako spoluzakladatel byla zastoupena v její správní radě.

Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se občanské sdružení CONCORDIA PAX transformovalo na zapsaný spolek s názvem CONCORDIA PAX, z.s.

Hlavními aktivitami z.s. CONCORDIA PAX byly:

  • zprostředkování pobytových a stravovacích služeb seniorům a zdravotně postiženým
  • vydavatelská činnost včetně prodeje publikací
  • přednášková, informační a poradenská činnost
  • součinnost s o. p. s. Memento Lidice