Původní aktivity CONCORDIA PAX se průběžně rozšiřují, zejména o některé činnosti původně provozované zaniklým družstvem CONCORDIA PRAHA.

Pokud jde o poskytované služby, spočívá v současné době těžiště v nabídce ozdravných a rekreačních pobytů pro seniory a zdravotně postižené osoby. Tyto pobyty byly 15 let poskytovány pouze v sociálním penziónu JOSEFINUM  v Českém Lese. Nyní se organizují na mnoha různých pobytových místech v České republice a od roku 2014 též v zahraničí.

Nabídka zboží se nyní soustřeďuje především na produkty vlastní vydavatelské činnosti, zejména na každoročně vydávaný přehled pražských katolických bohoslužeb a na publikace s křesťanským a humanitárním zaměřením.

Významnou součástí nabídky jsou též aktivity, jež realizují PARTNERSKÉ ORGANIZACE.