Kromě hlavních dvou činností, jimiž jsou v současné době pobyty pro seniory a vydavatelství, věnuje se CONCORDIA PAX přednáškové, informační a poradenské činnosti v křesťanské a humanitární oblasti a individuálním službám občanům potřebujícím různé druhy pomoci. Spolupracuje přitom také s partnerskou organizací Memento Lidice.

Na specializované semináře a jiné přednáškové akce zde průběžně upozorňujeme v části Aktuality.

Požadavky na poskytnutí, resp. zprostředkování informací a rad i na individuální sociální služby, resp. na jejich zprostředkování, přijímá CONCORDIA PAX písemně, e-mailem i telefonicky (viz KONTAKTY).