Tato obecně prospěšná společnost vznikla v roce 1999 transformací stejnojmenné nadace s cílem dobudovat a provozovat ekumenicky pojaté duchovní, humanitární a kulturní středisko Oáza v Lidicích.

Jedním ze čtyř zakladatelů nadace i této společnosti byla CONCORDIA PAX, jejíž zástupce zde byl členem správní rady, v níž jsou zastoupeni i ostatní zakladatelé, tj. Arcibiskupství pražské, Synodní rada Českobratrské církve evangelické a obec Lidice.

Dům Oáza
Dům Oáza

Odkaz na www stránky: Oáza Lidice.