Partnerskými organizacemi CONCORDIA PAX jsou dnes obecně prospěšná společnost Memento Lidice, družstvo katolických věřících CONCORDIA BRNO a obecně prospěšná společnost DOMOV LUDMILA v Brně.