Partnerskými organizacemi CONCORDIA PAX jsou dnes obecně prospěšná společnost MEMENTO LIDICE, družstvo katolických věřících CONCORDIA BRNO a obecně prospěšná společnost DOMOV LUDMILA v Brně.